#Sever 1#Sever 2#Sever 3
Ngày trở về phục hận vietsub Tập 2 lực lượng bí mật

Ngày trở về phục hận vietsub Tập 2 lực lượng bí mật

8.9 16 votes

Nội dung phim

Anh ta đã lợi dụng lệnh bà đó để nắm một chút quân đội cũng như thông tin cần thiết. Anh ta tiếp cận công chúa dùng đó để li dán từ bên trong. Và cũng không ngừng thực tế đào tạo một lực lượng bí mật của bản thân anh ta. Và cả hai nàng công chúa cũng đã rơi vào tay của anh ta đã bị anh ta dùng những đêm tình dục đó khống chế. Anh ta khi đã hoàn toàn khống chế được cục diện bên trong thì cũng là cái cuối cùng của kế hoạch phục hận đó. Anh ta sử dụng lực lượng bí mật ấy để tiêu diệt đi kẻ thù kẻ đã đẩy anh em vào chỗ chết và anh ta thành một kẻ tàn phế

Diễn viên tham gia phim

N/A